popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA AS
Postboks 13 Grefsen
0409 Oslo
Norge

Telefon +47 23 17 72 00
E-post: post@no.aga.com
Normal tekst  Stor tekst  Ekstra stor tekst

AGA på Nordic Biogas Conference i Kjøbenhavn

I dagene 23.-25. april 2012 deltar AGA som Silver Sponsor på den fjerde Nordic Biogas Conference, som finner sted i Bella Center i Kjøbenhavn.

AGA har arbeidet med biogass i Norden siden 2004 og har over 25 biogasstasjoner i Sverige og til nå 7 biogasstasjoner i Norge.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre, utbygge kapasiteten samt øke antallet biogass stasjoner. Dette bidrar til økt tilgengelighet på biogass for våre kunder.

Kontakt John Melby hos AGA i Norge på john.melby@no.aga.com – eller besøk AGA på stand A006 i Bella Center på Nordic Biogas Conference 2012.

Les mer på Nordic Biogas Conference website.

Biogass – det beste drivstoffet

Biogass er det mest miljøvennligs drivstoffet for biler. Når det brukes i bil, består biogassen av 97 % metan. En kubikkmeter av ren biogass utgjør omtrent det samme som en liter bensin. En person som kjører 15.000 kilometer per år bidrar dermed til en reduksjon av fossile karbondioksidutslipp på hele 3.600 kg per år. 1 Nm3 biogass= 1 l bensin/diesel

Biogass er en del av naturens eget kretsløp, og derfor er netto utslipp av karbondioksid i luften lik null. Det er også et ideelt drivstoff fordi det kan produseres på samme sted som det brukes. Biogass inneholder ikke svovel eller andre skadelige stoffer, og derfor er eksosen ren og så å si uten lukt. Motorer som er beregnet på vanlig bensin kan lett tilpasses biogass.

Biler, busser og lastebiler som er produsert for å bruke både biogass og bensin har allerede eksistert i noen år, og nettverket av bensinstasjoner som tilbyr biogass vokser raskt.

Biogass produseres av biologisk nedbrytning av organisk avfall. Lokalt avfall som tidligere ble dumpet på avfallsstasjoner har nu blitt en resurs. Dette er en av grunnene til at biogass er det mest miljøvennlige drivstoffet.

Fordelene med biogass:
  • Fornybart drivstoff
  • Lokal produksjon - lokal forbrukning
  • Bærekraftig både i et lokalt og globalt perspektiv
  • Ekstremt lavt utslipp av svovel, partiklar og CO2.