popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA AS
Postboks 13 Grefsen
0409 Oslo
Norge

Telefon +47 23 17 72 00
E-post: post@no.aga.com
Normal tekst  Stor tekst  Ekstra stor tekst

Lagring av gassflasker

Gassflasker er store, tunge og relativt ustabile, fordi diameteren på bunnflaten er liten i forhold til høyden. Derfor er det viktig å følge noen få, enkle regler ved lagring av gassflasker:
 • Flasker må lagres riktig
 • Flasker må lagres på et godt ventilert, tildekket område, gjerne utendørsvpå en jevn, godt drenert flate, i skygge og under tak
 • Flasker må lagres vertikalt, og det må sikres at de ikke kan tippe
 • Fulle og tomme flasker skal lagres hver for seg, og pass på at du har oversikt over flasker, slik at de eldste brukes først
 • Flasker med ulikt innhold bør ikke lagres sammen (brennbare gasser, inertgasser, oksiderende og så videre). Det er ikke tillatt å lagre flasker med brennbart innhold sammen med andre flasker.
 • Sikkerhetsskilt i henhold til gjeldende reguleringer må settes opp på lagringsområdet

Vær bevisst på:
 • Gassenes egenskaper
 • De ulike produktenes spesifikke krav, lagring av kryogeniske, flytende eller komprimerte gasser som er tyngre enn luft bør oppbevares med hensyn til farene disse gassene kan medføre i lavtliggende områder slik som dreneringer, kjellere og underganger.
 • Elektriske komponenter i lagringsområdet. Dersom brennbare gasser oppbevares et sted det finnes elektrisk utstyr, må spesielle retningslinjer følges (ATEX).

Husk:
 • Flasker med brennbar gass må aldri oppbevares sammen med andre gassflasker
 • Andre produkter må aldri oppbevares sammen med gassflasker, dette gjelder ikke minst brennbare materialer som brennstoff, olje, maling eller korrosive væsker. Dette for å unngå farlige situasjoner
 • Propanflasker må aldri lagres nærmere enn fem meter fra andre gassflasker. Bruk av brannmur kan brukes for å redusere denne distansen. Som nevnt.
Storing gas cylinders