Skip to main content
Legg siden som favorittLast ned siden som PDFSkriv utAGA LinkedInAGA Youtube Channel
 

Beskyttelsesgassene er i hovedsak utviklet for å beskytte det som sveises. Utviklingen av disse og optimering av sveiseprosessen har dessverre ført til at mengde ozon som dannes ved sveising øker. Med MISON® beskyttelsesgasser reduseres ozonverdiene til et minimum, samtidig som man oppnår optimalt resultat.

Ozon er en sterkt oksiderende gass. EEA (European Environmental Agency), et miljøorgan innen EU, hevder at ozon utgjør en helsefare. Man angir at typiske symptomer ved korttidseksponering for ozon er irritasjon i øyne og svelg, hoste, inflammasjon i lunger samt pustebesvær.

I følge EEA tar kroppen seg raskt inn igjen etter eksponering av for høyt ozoninnhold, men ved gjentatt eksponering kan det oppstå varige skader i lungevevet. Den hygieniske nivågrenseverdien (den høyeste, akseptable gjennomsnittsverdien av et stoff i innåndingsluften i løpet av en arbeidsdag) er så lav som 0,1 ppm eller 0,00001 %. Allerede verdier lavere enn grenseverdien kan gi symptomer hos følsomme personer, for eksempel for astmatikere.

Slik fungerer MISON®beskyttelsesgasser
Felles for MISON® beskyttelsesgasser er at de inneholder en nøye vurdert tilsetning av nitrogenmonoksid som reagerer svært lett med ozon og danner oksygen og nitrogendioksid. MISON® beskyttelsesgasser angriper problemet direkte ved kilden, det vil si at ozonet reduseres til et minimum. Mange års erfaring har vist at sveiserens arbeidsmiljø forbedres vesentlig dersom man effektivt lykkes med å redusere ozoninnholdet ved sveising. Uavhengige undersøkelser har vist at MISON® beskyttelsesgasser fungerer i praksis og virkelig reduserer ozoninnholdet.

Det ble utført en sammenligning av ozoninnholdet i den luften som sveiseren puster inn (innenfor sveisehjelmen) ved sveising av syv ulike sveisearbeider på et stort objekt i rustfritt stål. Arbeidet ble utført to ganger. En gang med MISON® beskyttelsesgasser og en gang med standardgass.

MISON® beskyttelsesgasser er et eksempel på hvordan man kan oppnå et renere og bedre arbeidsmiljø uten å gi avkall på hverken produktivitet eller kvalitet. Et forbedret arbeidsmiljø kan også føre til økt produktivitet som følge av færre, korte pauser og eventuelt fravær fra arbeidet som følge av sykdom eller skade.

MISON® beskyttelsesgasser leveres i forskjellige varianter og dekker de fleste behov. Beskyttelsesgasser for sveising deles inn i ulike grupper basert på egenskaper i henhold til EN ISO 14175. Les mer om merking og gruppering av beskyttelsesgasser i henhold til EN ISO 14175.

MISON® beskyttelsesgasser utgjør et heldekkende beskyttelsesprogram, men det finnes også andre beskyttelsesgasser for dekkgassveising som i visse fall kan gi unike fordeler.

Unngå brann og eksplosjonsrisiko ved å følge sikkerhetsinstruksjonene for varme arbeider.

Anbefalt gass for ulike applikasjoner og materialer 

 

MAG

 

MIG

TIG

MIG lodding

 

Kompakttråd

Flux fylt rørtråd

Metallpulverfylt rørtråd

Kompakttråd

 

 

Konstruksjon stål

MISON 8
MISON 18
MISON 25

MISON 18
MISON 25

MISON 8
MISON 18

 

MISON Ar

MISON Ar
MISON 2He

Rustfritt stål

MISON 2He
MISON 2

MISON 18
MISON 25

MISON 2He

MISON Ar
MISON N2

MISON Ar
MISON H2
MISON N2

 

Aluminium

 

MISON Ar

MISON Ar

 

Kobber

 

MISON Ar

MISON Ar

 

Nikkellege-ringer

 

MISON Ar

MISON Ar
MISON H2

 

 


MISON beskyttelsesgasser

  • Klikk på navnene for å lese mer:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker å kjøpe AGAs produkter, send oss en e-post.

Klikk hertracking