Welder with gas cloud behind him

MISON beskyttelsesgasserBeskytter både sveisen og sveiseren.

Beskyttelsesgassene er i hovedsak utviklet for å beskytte det som sveises. Utviklingen av disse og optimering av sveiseprosessen har dessverre ført til at mengde ozon som dannes ved sveising øker. Med MISON® beskyttelsesgasser reduseres ozonverdiene til et minimum, samtidig som man oppnår optimalt resultat.

Ozon er en sterkt oksiderende gass. EEA (European Environmental Agency), et miljøorgan innen EU, hevder at ozon utgjør en helsefare. Man angir at typiske symptomer ved korttidseksponering for ozon er irritasjon i øyne og svelg, hoste, inflammasjon i lunger samt pustebesvær.

I følge EEA tar kroppen seg raskt inn igjen etter eksponering av for høyt ozoninnhold, men ved gjentatt eksponering kan det oppstå varige skader i lungevevet. Den hygieniske nivågrenseverdien (den høyeste, akseptable gjennomsnittsverdien av et stoff i innåndingsluften i løpet av en arbeidsdag) er så lav som 0,1 ppm eller 0,00001 %. Allerede verdier lavere enn grenseverdien kan gi symptomer hos følsomme personer, for eksempel for astmatikere.

Slik fungerer MISON®beskyttelsesgasser
Felles for MISON® beskyttelsesgasser er at de inneholder en nøye vurdert tilsetning av nitrogenmonoksid som reagerer svært lett med ozon og danner oksygen og nitrogendioksid. MISON® beskyttelsesgasser angriper problemet direkte ved kilden, det vil si at ozonet reduseres til et minimum. Mange års erfaring har vist at sveiserens arbeidsmiljø forbedres vesentlig dersom man effektivt lykkes med å redusere ozoninnholdet ved sveising. Uavhengige undersøkelser har vist at MISON® beskyttelsesgasser fungerer i praksis og virkelig reduserer ozoninnholdet.

Det ble utført en sammenligning av ozoninnholdet i den luften som sveiseren puster inn (innenfor sveisehjelmen) ved sveising av syv ulike sveisearbeider på et stort objekt i rustfritt stål. Arbeidet ble utført to ganger. En gang med MISON® beskyttelsesgasser og en gang med standardgass.

MISON® beskyttelsesgasser er et eksempel på hvordan man kan oppnå et renere og bedre arbeidsmiljø uten å gi avkall på hverken produktivitet eller kvalitet. Et forbedret arbeidsmiljø kan også føre til økt produktivitet som følge av færre, korte pauser og eventuelt fravær fra arbeidet som følge av sykdom eller skade.

MISON® beskyttelsesgasser leveres i forskjellige varianter og dekker de fleste behov. Beskyttelsesgasser for sveising deles inn i ulike grupper basert på egenskaper i henhold til EN ISO 14175. Les mer om merking og gruppering av beskyttelsesgasser i henhold til EN ISO 14175.

MISON® beskyttelsesgasser utgjør et heldekkende beskyttelsesprogram, men det finnes også andre beskyttelsesgasser for dekkgassveising som i visse fall kan gi unike fordeler.

Unngå brann og eksplosjonsrisiko ved å følge sikkerhetsinstruksjonene for varme arbeider.

Anbefalt gass for ulike applikasjoner og materialer 

 

MAG

 

MIG

TIG

MIG lodding

 

Kompakttråd

Flux fylt rørtråd

Metallpulverfylt rørtråd

Kompakttråd

 

 

Konstruksjon stål

MISON 8
MISON 18
MISON 25

MISON 18
MISON 25

MISON 8
MISON 18

 

MISON Ar

MISON Ar
MISON 2He

Rustfritt stål

MISON 2He
MISON 2

MISON 18
MISON 25

MISON 2He

MISON Ar
MISON N2

MISON Ar
MISON H2
MISON N2

 

Aluminium

 

MISON Ar

MISON Ar

 

Kobber

 

MISON Ar

MISON Ar

 

Nikkellege-ringer

 

MISON Ar

MISON Ar
MISON H2

 

 

MISON beskyttelsesgasser

Klikk på navnene for å lese mer:
MISON® 8
Ar + 8% CO2 + 0,03% NO

- Brukes ved MAG-sveising av ulegert og lavlegert stål med trådelektroder eller metallpulverfylt rørelektrode.

- Først og fremst beregnet på spraybue og pulssveising

- Gir høy sveisehastighet med lite sprut og slagg

- Det beste valget for å sikre høy produktivitet ved robotisert eller mekanisert sveising samt høyproduktiv MAG-sveising (RAPID PROCESSING®).

- Ved høyproduktiv sveising dannes normalt betydelig mer ozon, og derfor er det spesielt behov for å bruke en ozonreduserende beskyttelsesgass som MISON® 8.

- Merking: EN ISO 14175-Z-ArC+NO-8/0,03. Motsvarer Gruppe M20

- Ventilgjenger W 24,32 x 1/14" H utv

MISON® N2
Ar + 1,8 N2 + 30% He + 0,03% NO

- Brukes ved TIG-sveising av duplekst, rustfritt stål og annet nitrogenlegert rustfritt stål, f.eks. superaustenitisk stål.

- Nitrogen i beskyttelsesgassen begrenser nitrogentapet i sveisegodset, noe som gir bedre korrosjonsmotstand og festeegenskaper.

- Kan også brukes ved MIG-sveising av superaustenitisk og superduplekst stål.

- Heliumtilsetningen øker smelteevnen.

- Eliminerer skadelig ozon som dannes under sveisingen.

- Merking: EN ISO 14175-Z-ArHeN+NO-30/1,8/0,03. Motsvarer Gruppe N2

- Ventilgjenger W 24,32 x 1/14" H utv

MISON® 2

Ar + 2% CO2 + 0,03% NO

- Beregnet på MAG-sveising av rustfritt stål og spesielt for vanlig, austenitisk stål (AISI 304 og 316), ferritisk stål samt duplekst stål av standardkvalitet

- Passer til sveising med kortbue, spraybue eller pulsbue

- Lite sprut og slagg, bra inntrengingsevne og strøken sveis

- Eliminerer skadelig ozon som dannes under sveising

- Merking: EN ISO 14175-Z-ArC+NO-2/0,03. Motsvarer Gruppe M12

- Ventilgjenger W 24,32 x 1/14" H utv

MISON® H2
Ar + 2% H2 + 0.03% NO

- Brukes ved TIG-sveising av austenitisk og superaustenitisk, rustfritt stål samt nikkellegeringer.

- Hydrogen gir en varmere og mer konsentrert lysbue, noe som innebærer høyere sveisehastighet, forbedret inntrenging og bedre overganger mellom de ulike materialene.

- Dessuten oppnår man en reduksjon av overflateoksider.

- Eliminerer skadelig ozon som dannes under sveisingen.

- Merking: EN ISO 14175-Z-ArH+NO-2/0,03. Motsvarer Gruppe R1.

- Ventilgjenger W 24,32 x 1/14" H utv

MISON® 25
Ar + 25%CO2 + 0.03% NO

- Brukes ved MAG-sveising av ulegert og lavlegert stål med trådelektroder eller fluksfylt rørelektrode

- Gir bedre kontroll over det som smeltes ved kortbuesveising

- Tolererer urenheter på sveisestykket bedre enn andre blandingsgasser ved spraybuesveising

- Gir lite sprut, slettere sveis og høyere sveisehastighet sammenlignet med ren karbondioksid

- Den mest oksiderende av blandingsgassene som dermed også gir mest slagg

- Anbefales spesielt til kortbuesveising

- Eliminerer skadelig ozon som dannes under sveisingen

- Merking: EN ISO 14175-Z-ArC+NO-25/0,03. Motsvarer Gruppe M21

- Ventilgjenger W 24,32 x 1/14" H utv

MISON® 2He
Ar + 2% CO2 + 30% He + 0.03% NO

- Beregnet på MAG-sveising av rustfritt stål og austenitisk stål (AISI 304 og 316), ferritisk stål samt duplekst stål av standardkvalitet

- Passer til sveising med kortbue, spraybue eller pulsbue

- Lite sprut og slagg, bra inntrengingsevne og strøken sveis

- Passer for sveising av grovere materialtykkelser

- Passer også for MIG-lodding av galvanisert stål

- Eliminerer skadelig ozon som dannes under sveising

- Merking: EN ISO 14175-Z-ArHeC+NO-30/2/0,03. Motsvarer Gruppe M12

- Ventilgjenger W 24,32 x 1/14" H utv

MISON® He30
Ar + 30% He + 0.03% NO

- Spesielt produsert for TIG- og MIG-sveising av aluminium

- Mer stabil lysbuse sammenlignet med andre heliumblandinger

- Økt inntrengingsevne og slettere sveis sammenlignet med gasser uten helium

- Muliggjør økt sveisehastighet og dermed færre deformasjoner

- Brukes også ved TIG-sveising av andre materialer, for eksempel rustfritt stål, ulegert og lavlegert stål samt kobber. Bør ikke brukes som rotbeskyttelsesgass.

- Gir bedre arbeidsmiljø som følge av redusert ozoninnhold

- Merking: EN ISO 14175-Z-ArHe+NO-30/0,03. Motsvarer Gruppe I3

- Ventilgjenger W 24,32 x 1/14" H utv

MISON® 18
Ar + 18% CO2 + 0,03% NO

- Beregnet på MAG-sveising av ulegert og lavlegert stål med trådelektroder samt fluksfylt og metallpulverfylt rørelektrode

- Med visse begrensninger er gassen også egnet for pulssveising og som beskyttelsesgass ved sveising av rustfritt stål med rutil, fluksfylt rørelektrode

- Gir strøkne sveiser med lite sprut ved både bruk av kortbue og spraybue

- Passer ofte godt sammen med generell beskyttelsesgass ved mindre krevende forhold

- Eliminerer skadelig ozon som dannes under sveising

- Merking: EN ISO 14175-Z-ArC+NO-18/0,03. Motsvarer Gruppe M21

- Ventilgjenger W 24,32 x 1/14" H utv

MISON® Ar
Ar + 0.03% NO

- Brukes ved TIG-sveising av de fleste metaller og legeringer

- Gir en stabil lysbue som er lett å tenne

- Brukes også ved MIG-sveising av aluminium og høylegert, rustfritt stål som superduplekst og superaustenitisk, rustfritt stål

- Kan også brukes til kobber- og nikkellegeringer

- Anbefales også for MIG-lodding av galvanisert stål

- Bør ikke brukes som rotbeskyttelsesgass

- Merking: EN ISO 14175-Z-Ar+NO-0,03. Motsvarer Gruppe I1

- Merking: EN ISO 14175-Z-Ar+NO-0,03. Motsvarer Gruppe I1

Spørsmål?

  • Har du spørsmål eller ønsker å kjøpe AGAs produkter, send oss en e-post.
    Klikk her