myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo
Linde online shop

Spesialgass

AGA spesialgass utvalg inkluderer HiQ, Veriseq, spesialgass blandinger, pakkede kemikalier og mer som passer dine spesielle behov. AGA spesialgasser kommer i en rekke renheter og flaskestørrelser. Kjøp spesialgass online fra AGA

Pakkede kjemikalier

AGA tilbyr et stort utvalg pakkede gassbaserte kjemikalier. Disse omfatter ammoniakk, karbonmonoksid, etylen, etylenoksid, hydrogenklorid, svoveldioksid, svovelheksafluorid og mange flere

Spesialgass Blandinger

Spesialgassblandninger i HiQ® spesialgass serien

Rene gasser

Høyrene gasser i HiQ® spesialgass serien

Farmasøytisk gass VERISEQ®

Farmasøytisk gass VERISEQ® med full sporbarhet for bruk i lægemiddelindustrien